Bygger du fritidsbolig på Storøynå, slår du deg ned i en attraktiv hyttekommune. Området ligger fint til, har solrike tomter og nærhet til både sjø og fjell. Og om vinteren er det bare en kort tur til Sauda for de som liker å stå på ski. Så her snakker vi om et kinderegg – flere ønsker oppfylt på en gang, sier Arne Bergsvåg, kjent fylkes- og kommunepolitiker og tidligere ordfører i Vindafjord.

Mange vil til sjøen
Den tidligere ordføreren er stolt av kommunen sin, og forteller at kvalitetene ved Storøynå nettopp er det som kjennetegner de mange perlene av noen steder i kommunen. Lang kystlinje mot fjorden, gjør at mange vil hit, forteller Bergsvåg.

Hyttefolket bidrar store deler av året til befolkningsvekst i Vindafjord. Det er med på å styrke handelsgrunnlaget og ikke minst nærbutikkene, noe som gir en vinn-vinn-situasjon for både eierne av fritidsboliger og fastboende. Alle får et bedre butikktilbud, samtidig som området får flere arbeidsplasser.

Skaper verdier 
En viktig effekt av hyttesatsingen er også verdiskapingen knyttet til bygging, både i selve anleggsfasen og senere, i vanlig bruk. Så alt i alt betyr fornøyde og aktive hyttefolk også mye for kommunen, økonomisk sett, sier Arne Bergsvåg og legger til: Har du ikke besøkt Vindafjord, ja da er det på tide å gjøre det nå!